mapa strony   |
SmodCMS

Aktualności

_______________________________________________________________________________________________
 
Szanowny Pacjencie Przychodni! Zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety, która stanowić będzie podstawę do oceny i poprawy jakości świadczonych przez nas usług oraz odesłaniu jej na adres dyrekcja@kolmed.tarnow.pl z dopiskiem ANKIETA.

Centrum Medyczne „Kol-Med” s.p.z.o.z. w Tarnowie informuje, że opracował ofertę dla SENIORÓW na rok 2017. Oferta w postaci Karta „Seniora PLUS” skierowana jest dla osób od 55 r. ż. Seniorzy mogą korzystać jeden raz w roku z bezpłatnego badania diagnostycznego - EKG, badań analitycznych (glikemii, TSH, cholesterol, morfologia, OB), oraz posiadać zniżkę na szczepienie przeciw grypie. Warunkiem skorzystania z Karty „Senior PLUS” jest posiadanie lekarza POZ w CM „KOL-MED” w Tarnowie. Karta ma ważność w roku kalendarzowym w którym została wydana. Karty Seniora można odbierać w Administracji w Dziale Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych Bud. B. I Piętro pok. 109. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.

Informacje telefoniczną odnośnie Karty Seniora
można uzyskać
pod numerem telefonu 014 688-60-39.

Centrum Medyczne "KOL-MED" samodzielny publiczny zakład opieki w Tarnowie uprzejmie informuje iż w ramach Medycyny Pracy oferujemy badania dla:

 • Pracowników – wstępne, okresowe i kontrolne (firmy z umowami lub własna działalność).
 • Kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii.
 • Uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych.
 • Badania marynarzy.
 • Badania dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
 • Badania dla osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie materiałami wybuchowymi.
 • Badania pracowników ochrony fizycznej.
 • Badania psychotechniczne.
 • Badania konsultacyjne (okulista, laryngolog, neurolog).
 • Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Oferujemy:

Możliwość wykonania badań w ciągu jednego dnia po wcześniejszej rezerwacji osobiście (budynek A, gabinet 208) lub telefonicznie pod numerem telefonu: (14)688-60-55 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00.

INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Medyczne "KOL-MED" na mapie tarnowskich placówek zdrowia pojawia się już w latach 50 – tych XX wieku. Początkowo jako przychodnia lekarska z dniem 1 kwietnia 1975 roku, Zarządzeniem Ministra Komunikacji Nr 21 staje się jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe – kolejowym zakładem opieki zdrowotnej i w związku z tym przyjmuje nazwę Obwód Lecznictwa Kolejowego z siedzibą w Tarnowie. W skład OLK wchodzą Rejonowe Przychodnie Lekarskie w: Bochni, Brzesku, Dębicy, Tuchowie, Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Szczucinie. Zadaniem OLK było zachowanie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego podopiecznych kolejowej służby zdrowia oraz dobór zawodowy gwarantujący bezpieczeństwo ruchu kolejowego w części zależnej od stanu zdrowia pracowników. Obwód udziela świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym do kolejowej opieki medycznej.

Obwód Lecznictwa Kolejowego w strukturach kolejowych funkcjonuje do 1998 roku tj. do momentu zmian restrukturyzacyjnych w PKP. Z dniem 30 listopada 1998 roku, zarządzeniem Nr 17 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Obwód Lecznictwa Kolejowego zmienia formę organizacyjno – prawną i zaczyna istnieć jako Obwód Lecznictwa Kolejowego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą w Tarnowie. Również z tą datą przychodnie stają się dostępne dla wszystkich mieszkańców Tarnowa i okolic.

Uchwałą Nr XVII/193/2000 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 lutego 2000 roku oraz postanowieniem Sadu Rejonowego w Tarnowie Wydział V Gospodarczy z dnia 11 kwietnia 2000 zmieniona zostaje nazwa OLK sp zoz na Centrum Medyczne „KOL-MED” samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą w Tarnowie.

Przychodnia w szczególności działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz Statutu zatwierdzonego przez podmiot tworzący – Województwo Małopolskie. Na dzień dzisiejszy Centrum tworzą przychodnie w Tarnowie, Bochni, Brzesku, Dębicy, Tuchowie. Przychodnie świadczą usługi na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Rehabilitacji, Usług stomatologicznych, Psychiatrii, Pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego. Posiada również szeroko rozwiniętą bazę diagnostyczną: radiologiczną, ultrasonograficzną.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 przeprowadzony w dniu 09.09.2014 przez jednostkę certyfikującą Polski Rejestr Statków Biuro Certyfikacji Systemów Zarzadzania z siedzibą w Gdańsku potwierdził że rozszerzono zakres udzielonej certyfikacji oraz, że System Zarządzania Organizacji jest utrzymywany i doskonalony, zgodnie z wymaganiami norm odniesienia, a także innymi mającymi zastosowanie wymaganiami. Potwierdzeniem tego faktu jest otrzymanie przez naszą placówkę certyfikatu.
Zakres certyfikacji obejmuje:

 • Specjalistyczną Przychodnię Lekarską w Tarnowie,
 • Rejonową Przychodnię Lekarską w Dębicy, Brzesku, Bochni, Tuchowie.

Otrzymany certyfikat świadczy, że wdrożony Zintegrowany System Zarządzania w Centrum Medycznym KOL-MED spzoz w Tarnowie odpowiada najwyższym standardom wyznaczonym normą ISO.
Zarządzanie w CM KOL-MED spzoz w Tarnowie odbywa się zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia co jest fundamentem zarządzania jakością.
Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością stanowi, że CM KOL-MED spzoz jest organizacją  przyjazną  pacjentom, działającą w sposób jasny, przewidywalny w zakresie pracy i świadczonych usług.

Organem założycielskim Centrum Medycznego "KOL-MED"
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie
jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Centrum Medyczne "KOL-MED" sp. zoz zaprasza Panie do korzystania z bezpłatnych badań cytologicznych w ramach programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, adresowanych dla kobiet w wieku od 25 do 59 roku życia, które w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonywały badań cytologicznych. Badanie cytologiczne wykonywane jest w Poradni Ginekologicznej, II piętro budynek B (bez skierowania) w czwartki w godzinach od 14:00-16:00 telefon kontaktowy (14) 688-60-50 - codziennie w godzinach pracy Poradni Ginekologicznej.

Wersja do druku

Aktualności