mapa strony   |
SmodCMS

Poradnie, pracownie i gabinety

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Tarnowie:

 • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci.
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowej.
 • Gabinet położnej środowiskowej.
 • Gabinet zabiegowy.
 • Punkt szczepień.
 • Poradnia stomatologiczna.
 • Poradnia urazowo - ortopedyczna.
 • Poradnia chirurgiczna.
 • Poradnia dermatologiczna.
 • Poradnia endokrynologiczna.
 • Poradnia urologiczna.
 • Poradnia reumatologiczna.
 • Poradnia zdrowia psychicznego.
 • Poradnia psychologiczna.
 • Pracownia psychologiczna.
 • Poradnia neurologiczna.
 • Poradnia laryngologiczna.
 • Poradnia okulistyczna.
 • Poradnia ginekologiczno - położnicza.
 • Poradnia pulmonologiczna.
 • Poradnia diabetologiczna.
 • Poradnia kardiologiczna.
 • Poradnia rehabilitacyjna.
 • Poradnia medycyny pracy.
 • Pracownia EKG.
 • Pracownia RTG.
 • Pracownia USG.
 • Pracownia audiometryczna.
 • Pracownia cytologiczna.
 • Pracownia spirometryczna.
 • Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej.
 • Dział fizjoterapii:
 • pracownia kinezyterapii,
 • pracownia fizykoterapii,
 • Pracownia masażu leczniczego.
 • Zespół transportu sanitarnego.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni urazowo - ortopedycznej.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni chirurgicznej.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni dermatologicznej.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni urologicznej.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni laryngologicznej.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni okulistycznej.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni ginekologiczno - położniczej.
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci.
 • Poradnia logopedyczna.
 • Poradnia urazowo - ortopedyczna dla dzieci.
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci.
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni urazowo-ortopedycznej dla dzieci.
 • Centrum Medycyny Podróży.
 • Gabinet Pielęgniarki Szkolnej.

Rejonowa Przychodnia Lekarska w Bochni:

 • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Poradnia stomatologiczna.
 • Poradnia chirurgiczna.
 • Poradnia ginekologiczno - położnicza.
 • Poradnia rehabilitacyjna.
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowej.
 • Gabinet zabiegowy.
 • Pracownia EKG. 
 • Poradnia urologiczna.
 • Poradnia urazowo - ortopedyczna.
 • Poradnia neurologiczna.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni chirurgicznej.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni ginekologiczno - położniczej.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni urologicznej.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni urazowo - ortopedycznej.
 • Transport sanitarny.
 • Gabinet pielęgniarki szkolnej.

Rejonowa Przychodnia Lekarska w Brzesku:

 • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,
 • Poradnia stomatologiczna.
 • Poradnia endokrynologiczna.
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowej.
 • Gabinet zabiegowy.
 • Pracownia EKG.
 • Transport sanitarny. 

Rejonowa Przychodnia Lekarska w Tuchowie:

 • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowej.
 • Gabinet zabiegowy.
 • Pracownia EKG.
 • Transport sanitarny. 

Rejonowa Przychodnia Lekarska w Dębicy:

 • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Poradnia stomatologiczna.
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowej.
 • Gabinet zabiegowy.
 • Pracownia EKG.
 • Gabinet położnej środowiskowej.
 • Poradnia neurologiczna.
 • Poradnia ginekologiczno - położnicza.
 • Poradnia urologiczna.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni urologicznej.
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni ginekologiczno - położniczej.
 • Transport sanitarny.
Wersja do druku