mapa strony   |
SmodCMS

Polityka ZSZ

Misja

Celem naszym jest jak najdłuższe zachowanie ludności w zdrowiu, tj. w stanie pełnej sprawności fizycznej, umysłowej i społecznej.

Cel ten realizujemy poprzez świadczenie usług profilaktycznych, leczniczych, diagnostycznych
i rehabilitacyjnych o wysokiej jakości, pacjentom w każdej grupie wiekowej, których udziela wykwalifikowana i doświadczona kadra na obszarze województwa małopolskiego i podkarpackiego, w myśl hasła naszej misji, które brzmi:

Kompleksowe i profesjonalne świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Wizja Centrum:

Chcemy być jednym z najlepszych na terenie województwa.

Centrum, jako pełnoprofilowa placówka medyczna zatrudniająca wysokospecjalistyczną kadrę medyczną z dobrym wyposażeniem i rozbudowaną bazą diagnostyczną jest przygotowane do udzielania kompleksowych świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie. Potencjał jaki posiadamy stale wykorzystujemy na rzecz naszego pacjenta, dzięki czemu ma on poczucie partnerstwa i podmiotowości w realizowanej przez nas opiece medycznej.

Wizja Centrum:

  • Przyjazne i bezpieczne.
  • Funkcjonalne i nowoczesne.
  • Zorientowane na pacjenta i jego rodzinę.
  • Z zaangażowanym personelem o wysokich kwalifikacjach.

Najważniejszym celem  jest realizacja świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości i podejmowanie takich działań, które spełniają wymagania i oczekiwania naszych Pacjentów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej pozycji Centrum Medycznego „KOL-MED” na rynku usług medycznych.

Powyższy cel osiągniemy poprzez:

Doskonalenie wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez:

  1. Utrzymanie infrastruktury medycznej na wysokim poziomie.
  2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji personelu w zakresie świadczonych przez zespół usług zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
  3. Dążenie do stałego podnoszenia standardów obsługi pacjentów  poprzez kompleksowość i dostępność opieki zdrowotnej.
  4. Dążenie do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych.
  5. Dążenie do zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów oraz zapobieganie zanieczyszczeniom co ma skutkować minimalizacją naszego oddziaływania na środowisko.
  6. Przestrzeganie  wszystkich wymagań prawnych dotyczących środowiska.