mapa strony   |
SmodCMS

Lista lekarzy

POZ - Wykaz lekarzy udzielających świadczenia w 2018r.

 

nazwa komórki organizacyjnej

nazwa zakresu świadczeń

imię i nazwisko osoby udzielającej świadczeń

kwalifikacje**

adres miejsca udzielania świadczeń

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Urszula Budak- Niedojadło

lekarz chorób wewn. I st.

Tarnów Pl.Dworcowy 6

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Krystyna Dul

lekarz medycyny

Tarnów Pl.Dworcowy 6

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Krystyna Merska- Dziuban

specjalista chorób wewn. II st.

Tarnów Pl.Dworcowy 6

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Marta Owczyńska

specjalista Medycyny Rodzinnej II st.

Tarnów Pl.Dworcowy 6

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Witold Boronowicz

Specjalista med.rodz.II st.

Tarnów Pl.Dworcowy 6

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Kulesza Joanna

Specjalista med.rodz.II st.

Tarnów Pl.Dworcowy 6

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Mariola Kareł-Woźniak

Specjalista med.ogólnej II st.

Tarnów Pl.Dworcowy 6

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Małgorzata Dubiel

specjalista chorób wewnętrznych

Tarnów Pl.Dworcowy 6

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Monika Zelek

lekarz medycyny

Tarnów Pl.Dworcowy 6

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Jolanta Kmiotek

specjalista pediatra II st.

Tarnów Pl.Dworcowy 6

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Urszula Mróz

specjalista pediatra II st. .

Tarnów Pl.Dworcowy 6

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Anna Kosturek

Specjalista ch.w. IIst.

Bochnia ul.Wojska Polskiego 7

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Olgierd Czarniecki

lekarz medycyny

Bochnia ul.Wojska Polskiego 7

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Jolanta Iwulska

specjalista chorób wewn. II st.

Brzesko ul.Dworcowa 1

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Bartosz Plata

specjalista kardiolog

Tuchów ul.Mickiewicza

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Tobiasz Alina

specjalista medycyny ogólnej II st.

Dębica ul.Kolejowa 19

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Urszula Sochacka -Nosal

specjalista chorób wewn. II st.

Dębica ul.Kolejowa 19

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Jarosław Nosal

specjalista chorób wewn. II st.

Dębica ul.Kolejowa 19

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Aniceta Kalita

specjalista Medycyny Rodzinnej II st.

Dębica ul.Kolejowa 19

Poradnia POZ

świadczenia lekarza POZ

Roman Stępień

lekarz pediatra Ist.

Dębica ul.Kolejowa 19

 

Poradnia

Lekarz

Ortopedyczna

lek. Robert Sowiński

lek. Robert Bargieł

lek. Janusz Kobis

Rehabilitacyjna

lek. Janusz Kobis

lek. Alicja Koczwara

lek. Bożena Jasiak-Tyrkalska

Chirurgiczna

lek. Robert Bargieł

lek. Janusz Stec

lek. Michał Brzeski

lek. Józef Płanik

Poradnia Zdrowia Psychicznego

lek. Stanisław Dumania

 

lek. Urszula Seliga

Poradnia Psychologiczna

mgr Agnieszka Pytel

mgr Agnieszka Urbaś

mgr Jacek Skrobot

mgr Rozalia Kuboń-Jedlińska

Endokrynologiczna

lek. Bolesław Komorowski

lek. Józefa Panek

Dermatologiczna

lek. Anna Bułat

lek. Ewa Morawiecka

Neurologiczna (brak umowy z NFZ)

lek. Renata Bystrowska-Serafin

lek. Ewa Biernacka-Szewczyk

Reumatologiczna

lek. Beata Turzańska

lek. Aleksandra Dudek

Urologiczna

lek. Michał Leśniak

lek. Marek Niekurzak

lek. Romuald Krawczyk

Ginekologiczna

lek. Regina Bednarczyk

lek. Ewa Chrapusta-Witek

lek. Małgorzata Halska

Laryngologiczna

lek. Wacław Frączek

lek. Ewa Gęza

lek. Marta Kopeć

Okulistyczna

lek. Anita Asztabska

lek. Witold Tarkowski

Pulmonologiczna

lek. Paweł Piotrowicz

lek. Urszula Sochacka-Nosal

Diabetologia (brak umowy z NFZ)

lek. Halina Sołkiewicz-Hamer

Endokrynologiczna-Brzesko

lek. Jolanta Iwulska

Chirurgiczna-Bochnia

lek. Wiesław Żukowski

Poradnia Kardiologiczna (brak umowy z NFZ)

dr n. med. Krzysztof Sysło

lek. Tomasz Kozioł

Pracownia USG

dr n. med. M. Juszczyk-Gontaszewska

lek. Marek Niekurzak

lek. Robert Sowiński

lek. Mariusz Skopek

lek. Przemysław Bilski

lek. Regina Bednarczyk

lek. Robert Bargieł

lek. Joanna Kulesza

Stomatologiczna

lek. stom. Anna Tyńska

lek. stom. Adam Gomółka

lek. stom. Irena Jarosz-Sokalska